Ariadne

Ook dit jaar weer zag Ariadne de schepen uit Athene aankomen. Zwarte zeilen hadden ze, zwart van het verdriet van de Atheners die ook dit jaar weer verplicht waren 7 jongens en 7 meisjes naar Kreta te sturen om aan de vraatzucht van de Minotauriër te voldoen. Elk jaar opnieuw eiste haar vader, koning Minos, deze belasting. Immers : de Minotauriër, half mens half stier en opgesloten in het labyrint op Kreta, vormde een bedreiging voor zijn volk en zijn honger kon alleen gestild worden met mensenvlees. Ariadne kon haar ogen niet afhouden van Theseus, een van de 7 jongens, en voelde, scherper dan ooit, de onrechtvaardigheid aan van dit offer. Verliefd als ze was, besloot ze niet alleen Theseus maar met hem alle andere jongeren te redden, tegen de wetten van haar land en het gezag van haar vader in. Toen de groep de volgende dag het labyrint werd ingeleid, gaf ze Theseus een magisch zwaard waarmee hij het monster kon doden, en een kluwen touw zodat hij daarna zijn weg terug kon vinden uit het labyrint, samen met de jongeren uit Athene. Zo redde Ariadne niet alleen Theseus en zijn vrienden het leven maar verloste ze ook haar volk van de angst voor de Minotauriër, met alleen haar moed om platgetreden paden te verlaten en vragen te stellen en een kluwen touw… Net zoals Ariadne willen ook wij proberen om groot te zijn in iets kleins en met enkel onze inzet te helpen waar we kunnen, zonder grote woorden te gebruiken. We geloven dat we kunnen ingaan tegen de stroom van onverschilligheid en zo andere mensen enthousiast maken voor hen die het moeilijk hebben in onze maatschappij. Een verschil maken, een beetje warmte brengen, een weinig licht, dat is ons doel. Bij het organiseren van onze evenementen kiezen we dan ook bewust doelgroepen uit die maar al te vaak naast subsidies grijpen of die nog een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De volledige opbrengst gaat dan ook steevast naar die doelgroepen, onze beloning is de wetenschap dat we geholpen hebben om deze wereld een beetje mooier te maken.